W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak sfinansować spontaniczne pomysły zakupowe?

Jak sfinansować spontaniczne pomysły zakupowe?

Chyba każdy z nas miał kiedyś bardzo dużą ochotę na spontaniczny zakup, na przykład nowego telefonu komórkowego, jakiejś szałowej sukienki czy też wakacji w tropikach. Dzisiaj okazje czekają na nas na każdym kroku – co jednak zrobić wtedy, gdy nie dysponujemy odpowiednią sumą na sfinansowanie zakupu?

Są osoby, które często kupują wiele rzeczy bez dłuższego zastanawiania się nad tym, czy jest to przyszłościowa decyzja. Są też i takie, które przed dokonaniem zakupu zawsze długo myślą, czy rzeczywiście warto. Jeśli należysz do tej pierwszej grupy, z pewnością wiesz, że bez odpowiednich środków na koncie zrealizowanie wszystkich zachcianek zakupowych nie będzie możliwe.

Gdy nie mamy wystarczających oszczędności na zakupienie czegoś, co bardzo nam się podoba, możemy zdecydować się na zaciągnięcie pożyczki gotówkowej. Dzięki niej możemy sfinansować niemalże każdy zakup – nie tylko rzeczowy, ale również usługi, na przykład wycieczki, remonty, imprezy. Gdzie dostaniemy pieniądze od ręki?

Szybka pożyczka potrzebna od zaraz

Aby pożyczka mogła dorównać kroku spontanicznym decyzjom zakupowym, powinna być równie szybka i wygodna w uzyskaniu. Tutaj z pomocą przychodzą nam banki i firmy pożyczkowe działające pozabankowo, które oferują pożyczki on-line – teraz możemy zaciągnąć je nawet przez smartfona.

Najlepiej, aby pieniądze były dostępne od zaraz, zwłaszcza wtedy, gdy okazja nie może czekać. Pożyczki bankowe i pozabankowe możemy dostać już w parę minut, ale musimy spełnić wcześniej określone wymogi. wiosenna-pozyczka

W przypadku pożyczek bankowych to konto bankowe otwarte od dłuższego czasu, a także pozytywna zdolność kredytowa – jest ona obliczana na podstawie naszych wpływów i wydatków na rachunek.

Z kolei w przypadku firm pożyczkowych konieczne będzie wybranie takiej, która zapewnia możliwość uzyskania szybkiej pożyczki on-line z błyskawiczną weryfikacją. Jeśli już przejdziemy weryfikację jeden raz, nie musimy jej powtarzać, zatem kolejne pożyczki możemy dostawać jeszcze szybciej.

Uwaga! Możliwość otrzymania pożyczki zależna jest również od godzin pracy firmy pożyczkowej. Jeśli złożymy wniosek poza jej godzinami pracy, wtedy będzie on rozpatrzony dopiero najbliższego dnia, gdy firma będzie działała.

Zanim zaciągniesz pożyczkę, przelicz swój budżet

Jednak zanim zdecydujemy się na pożyczkę na zachciankę zakupową, powinniśmy zawsze dobrze zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście warto ją zaciągać. Pożyczka kosztuje, więc oddamy więcej niż pożyczyliśmy. Ponadto wtedy, gdy mamy problemy finansowe lub niestabilne dochody może być ona powodem jeszcze większych kłopotów. Możemy w takim przypadku spać nawet w spiralę zadłużenia!

Zatem konieczne będzie dokładne przeliczenie budżetu, aby określić, czy pożyczka w obecnej sytuacji będzie dobrym rozwiązaniem. Oczywiście, pozostawienie sobie przynajmniej jednego dnia na ochłonięcie przed podjęciem decyzji może też spowodować, że dojdziemy do wniosku, że tak naprawdę dana rzecz czy usługa nie są nam wcale potrzebne i lepiej obejdziemy się bez nich.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.