W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak tanio wypłacać pieniądze będąc za granicą?

Jak tanio wypłacać pieniądze będąc za granicą?

Wypłacanie pieniędzy z bankomatu za granicą jest bardzo wygodne – od razu dostajemy lokalną walutę, ale z drugiej strony musimy też liczyć się z dodatkowymi kosztami. W jaki sposób powinniśmy wypłacać pieniądze, aby nie płacić za to zbyt wiele?

Niektórzy z nas wymieniają gotówkę w kantorach i zabierają ją ze sobą na wczasy. Inni z kolei decydują się na płacenie kartą tam, gdzie jest to możliwe. Są też i tacy, którzy wypłacają pieniądze z bankomatu za granicą. Ta ostatnia opcja jest dobrym wyborem wtedy, gdy liczy się dla nas wygoda. Są jednak koszty, które musimy wtedy ponieść.

Przy wypłacie pieniędzy z zagranicznego bankomatu musimy liczyć się z następującymi kosztami:

• prowizja za wypłatę pieniędzy z bankomatu – niekiedy banki nie pobierają takiej opłaty, ale zwykle jest to 3-4% wartości transakcji, ale nie mniej niż określona suma, na przykład 5-10 złotych

• prowizja za przewalutowanie – opłata zależna jest od wypłacanej kwoty oraz od tego, w jakiej walucie prowadzimy nasz rachunek, zwykle jest to od 1% do nawet 6% zimowa-pozyczka

• prowizja wliczona w kurs walut – to tak zwany spread

Wobec tego wtedy, gdy liczymy, że wpłata pieniędzy będzie kosztować nas dokładnie tyle, ile przeliczenie waluty po aktualnym kursie, mylimy się. To zwykle od kilku do nawet 10% więcej. Są jednak różne sposoby na to, aby wypłacać pieniądze bez przepłacania.

Karta walutowa zamiast rozliczanej w złotym

Zasadniczo najwięcej możemy zaoszczędzić wtedy, gdy będziemy posiadali kartę walutową w tej walucie, którą będziemy wypłacali. Do karty tego rodzaju będziemy potrzebowali także konta walutowego. Wtedy banki nie pobierają opłat za przewalutowanie oraz spread, ale możemy być policzeni za skorzystanie z bankomatu.

Wypłacaj większe sumy jednorazowo

Lepiej wypłacać pieniądze jednokrotnie, ale w większej sumie, zamiast niewielkich kwot. Gdy wybierzemy przykładowo równowartość 1 000 złotych jednorazowo, zapłacimy mniej opłat niż wtedy, gdy mielibyśmy pięciokrotnie wybrać po 200 złotych.

Korzystaj z bankomatów bez opłaty

Niektóre bankomaty za granicą mogą pobierać opłaty, które określane są jako surcharge. Informacja o tym, że będziemy dodatkowo skasowani, powinna pojawić się na ekranie bankomatu przy pobieraniu pieniędzy. Poszukujmy więc bankomatów bez prowizji. Niektóre banki pozwalają nam też na wykupienie opcji darmowych bankomatów lub uzyskamy ją z niektórymi kartami.

Unikaj podwójnego przewalutowania

Podwójne przewalutowanie to dwa razy wyższe koszty. Związana jest ona z tym, w jakiej walucie rozliczana jest nasza karta. Pierwszy raz płacimy organizacji płatniczej, która przelicza kwotę wypłaty na walutę rozliczeniową karty po swoim kursie, natomiast drugi raz to bank przelicza nam kwotę po swoim kursie. Gdy mamy kartę, dla której walutą rozliczeniową jest złoty polski, możemy uniknąć podwójnego przewalutowania. zimowa-pozyczka

Podsumowując, gdy chcemy tanio wypłacać pieniądze za granicą, wybierzmy kartę i konto walutowe albo sprawdźmy, w jakiej walucie rozliczana jest nasza karta. Być może inny bank zaproponuje nam lepsze warunki i oszczędności?

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.