Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak zadbać o finansową przyszłość dziecka?

Jak zadbać o finansową przyszłość dziecka?

Chyba każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko miało dobry start w dorosłość. Musimy jednak pamiętać o tym, że dobre wychowanie do jedno. Liczą się również pieniądze, które potrzebne są na utrzymanie dziecka. Zatem, jak zadbać o jego finansową przyszłość? Zapraszamy do sprawdzenia naszych propozycji.

Niektórzy rodzice zaczynają odkładać pieniądze na start w dorosłość swojego dziecka już z momentem jego narodzin. To jednak nadal dość mało powszechna forma oszczędności i finansowego przygotowania się do wyfrunięcia dorosłego już człowieka z domowego gniazda. Zdecydowana większość rodziców o oszczędnościach z myślą o swojej pociesze zaczyna myśleć później.

500+ pomocne w oszczędzaniu

Nie każdy rodzic mógł przez długi czas pozwolić sobie na to, aby odkładać regularnie pieniądze na przyszłość swojego dziecka. Jednak wraz z pojawieniem się programu 500+ do wielu rodzin trafiły dodatkowe pieniądze.

Zasadniczo rodzice mają dowolność w ich wydatkowaniu, ale nie warto od razu wydawać wszystkiego – gdy odłożymy chociaż część, dziecko będzie mogło skorzystać z nich wtedy, gdy stanie się dorosłe. Środki te można przeznaczyć między innymi na studiowanie, podróże, jako wkład własny do zakupienia pierwszego mieszkania, na pierwszy samochód – możliwości są naprawdę różnorodne.

Warto wskazać, że jeśli odkładalibyśmy przez 18 lat 500 złotych, możemy uzyskać sumę rzędu 60 000 złotych. Jednak nawet wtedy, gdy na oszczędzanie przeznaczylibyśmy połowę z rządowej wypłaty, uzyskalibyśmy atrakcyjną sumę rzędu 30 000 złotych.

Naturalnie, pieniądze w celu zabezpieczenia finansowej przyszłości dziecka nie muszą pochodzić tylko i wyłącznie z programu 500+. Rodzice mogą również odkładać pieniądze z własnej pensji, mogą być to środki, które dziecko otrzymuje w prezencie od innych osób, dlatego możliwości są tutaj różnorodne.

Gdzie odkładać pieniądze?

Gdy już podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy zacząć odkładać pieniądze na przyszłość naszego dziecka, powinniśmy znaleźć odpowiedni sposób na to, aby je przechowywać. Możemy robić to na kilka sposobów – do dyspozycji mamy konta oszczędnościowe, lokaty bankowe, a także specjalne produkty oszczędnościowe oferowane nam przez banki oraz fundusze ubezpieczeniowe.

Konto oszczędnościowe to najprostszy sposób na oszczędzanie – pieniądze możemy wtedy dowolnie wpłacać i wypłacać. To daje dużą swobodę w decydowaniu o finansach. Musimy jednak pamiętać, że konta te nie są dobrze oprocentowane – zwykle oprocentowanie wynosi nawet poniżej 0,5%, dlatego nie jest to sposób na długoterminowe odkładanie pieniędzy.

Lokaty są już lepiej oprocentowane – gdy uda nam się znaleźć atrakcyjną ofertę, możemy zarobić znacznie więcej niż na koncie oszczędnościowym. Aktualnie najlepiej oprocentowane lokaty mają około 3% w skali rocznej. Lokata nie daje nam takiej swobody w decydowaniu o pieniądzach – jej wcześniejsze zerwanie najczęściej oznacza utratę wypracowanych odsetek. Warto więc zakładać kilka lokat, aby w razie potrzeby musieć zerwać tylko jedną.

Oferowane przez ubezpieczycieli i niektóre banki produkty oszczędnościowe pozwalają na zarobki, ale musimy pamiętać o tym, że wymagają regularnego wpłacania wcześniej ustalonej kwoty. Pieniądze możemy utrzymać dopiero po wyznaczonym czasie, na przykład wtedy, gdy dziecko wejdzie w dorosłość, czyli po kilkunastu latach.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.