W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak zadbać o finansową przyszłość dziecka?

Jak zadbać o finansową przyszłość dziecka?

Chyba każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko miało dobry start w dorosłość. Musimy jednak pamiętać o tym, że dobre wychowanie do jedno. Liczą się również pieniądze, które potrzebne są na utrzymanie dziecka. Zatem, jak zadbać o jego finansową przyszłość? Zapraszamy do sprawdzenia naszych propozycji.

Niektórzy rodzice zaczynają odkładać pieniądze na start w dorosłość swojego dziecka już z momentem jego narodzin. To jednak nadal dość mało powszechna forma oszczędności i finansowego przygotowania się do wyfrunięcia dorosłego już człowieka z domowego gniazda. Zdecydowana większość rodziców o oszczędnościach z myślą o swojej pociesze zaczyna myśleć później.

500+ pomocne w oszczędzaniu

Nie każdy rodzic mógł przez długi czas pozwolić sobie na to, aby odkładać regularnie pieniądze na przyszłość swojego dziecka. Jednak wraz z pojawieniem się programu 500+ do wielu rodzin trafiły dodatkowe pieniądze.

Zasadniczo rodzice mają dowolność w ich wydatkowaniu, ale nie warto od razu wydawać wszystkiego – gdy odłożymy chociaż część, dziecko będzie mogło skorzystać z nich wtedy, gdy stanie się dorosłe. Środki te można przeznaczyć między innymi na studiowanie, podróże, jako wkład własny do zakupienia pierwszego mieszkania, na pierwszy samochód – możliwości są naprawdę różnorodne.

Warto wskazać, że jeśli odkładalibyśmy przez 18 lat 500 złotych, możemy uzyskać sumę rzędu 60 000 złotych. Jednak nawet wtedy, gdy na oszczędzanie przeznaczylibyśmy połowę z rządowej wypłaty, uzyskalibyśmy atrakcyjną sumę rzędu 30 000 złotych. wiosenna-pozyczka

Naturalnie, pieniądze w celu zabezpieczenia finansowej przyszłości dziecka nie muszą pochodzić tylko i wyłącznie z programu 500+. Rodzice mogą również odkładać pieniądze z własnej pensji, mogą być to środki, które dziecko otrzymuje w prezencie od innych osób, dlatego możliwości są tutaj różnorodne.

Gdzie odkładać pieniądze?

Gdy już podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy zacząć odkładać pieniądze na przyszłość naszego dziecka, powinniśmy znaleźć odpowiedni sposób na to, aby je przechowywać. Możemy robić to na kilka sposobów – do dyspozycji mamy konta oszczędnościowe, lokaty bankowe, a także specjalne produkty oszczędnościowe oferowane nam przez banki oraz fundusze ubezpieczeniowe.

Konto oszczędnościowe to najprostszy sposób na oszczędzanie – pieniądze możemy wtedy dowolnie wpłacać i wypłacać. To daje dużą swobodę w decydowaniu o finansach. Musimy jednak pamiętać, że konta te nie są dobrze oprocentowane – zwykle oprocentowanie wynosi nawet poniżej 0,5%, dlatego nie jest to sposób na długoterminowe odkładanie pieniędzy.

Lokaty są już lepiej oprocentowane – gdy uda nam się znaleźć atrakcyjną ofertę, możemy zarobić znacznie więcej niż na koncie oszczędnościowym. Aktualnie najlepiej oprocentowane lokaty mają około 3% w skali rocznej. Lokata nie daje nam takiej swobody w decydowaniu o pieniądzach – jej wcześniejsze zerwanie najczęściej oznacza utratę wypracowanych odsetek. Warto więc zakładać kilka lokat, aby w razie potrzeby musieć zerwać tylko jedną.

Oferowane przez ubezpieczycieli i niektóre banki produkty oszczędnościowe pozwalają na zarobki, ale musimy pamiętać o tym, że wymagają regularnego wpłacania wcześniej ustalonej kwoty. Pieniądze możemy utrzymać dopiero po wyznaczonym czasie, na przykład wtedy, gdy dziecko wejdzie w dorosłość, czyli po kilkunastu latach.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.