Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Kiedy dłużnikowi grozi windykacja?

Kiedy dłużnikowi grozi windykacja?

Windykacja nie kojarzy nam się z niczym przyjemnym – może jednak dotknąć każdego z nas. To przede wszystkim konsekwencja niespłaconych długów, które z czasem narastają. Kiedy dokładnie narażamy się na windykację i co powinniśmy zrobić wtedy, gdy windykator puka do naszych drzwi?

Windykacja służy do odzyskania długów od dłużników. Gdy w przeszłości mieliśmy problemy ze spłatą rat pożyczki albo kredytu, nie zapłaciliśmy rachunków czy faktury dla firmy, wówczas możemy się na nią narazić. Windykacja to jednak nie koniec świata – musimy pamiętać o tym, że windykator nie jest naszym przeciwnikiem, ale jego zadaniem jest uświadomienie nam konsekwencji braku spłaty długu, a te mogą spowodować sporo problemów.

Kim jest windykator?

Wielu mylnie kojarzy windykatora z komornikiem – warto jednak wskazać, że są to dwie całkowicie inne osoby, które mają także inne uprawnienia. Windykator to pracownik firmy windykacyjnej zajmującej się odzyskiwaniem długów. Do tego, aby zostać windykatorem, nie potrzebujemy żadnych uprawnień – najczęściej pracownicy wysyłani są na specjalne szkolenia. W przypadku komornika konieczne są odpowiednie studia oraz egzamin państwowy.

Zadaniem windykatora jest nakłonienie dłużnika do spłaty zobowiązania – w tym celu windykator najczęściej dzwoni do dłużnika, wysyła monity z przypomnieniem o długu, może także odwiedzać go osobiście w miejscu zamieszkania albo w miejscu pracy. Wszystkie działania windykatora muszą znaleźć się w granicach prawa – nie może on zastraszać dłużnika, grozić mu zajęciem mienia, nie może wejść do naszego mieszkania, gdy na to nie pozwolimy.

Windykator przeprowadza tak zwaną windykację polubowną czy miękką, która polega właśnie na kontakcie z dłużnikiem. Gdy jednak dłużnik nie będzie chciał oddać zobowiązania, wówczas sprawa może być przekazana do sądu, a następnie do komornika. Komornik, w przeciwieństwie do windykatora, może już zająć nasze mienie, pieniądze na koncie, może wejść do naszego mieszkania w asyście policji. jesienna-pozyczka

Kiedy najczęściej spotykamy się z windykatorem?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, windykacja odbywa się wtedy, gdy mamy niespłacone długi. Wówczas windykator może zgłosić się do nas po paru miesiącach od powstania zadłużenia, ale również po kilku latach – aż do momentu przedawnienia się długu.

Gdy wobec tego otrzymujemy pismo od firmy windykacyjnej, powinniśmy dowiedzieć się, jakiego długu dotyczy. Czasami firmy chcą odzyskać przedawnione już długi – nie mają do tego prawa!

Z windykatorem warto współpracować

Jeżeli jednak wiemy, jakiego długu dotyczy windykacja, nie powinniśmy chować głowy w piasek. Unikanie kontaktu z windykatorem, na przykład nieotwieranie drzwi, nieodbieranie poczty czy telefonów to prosty sposób na jeszcze większe problemy.

Warto pamiętać o tym, że jeszcze na etapie windykacji możemy załatwić sprawę polubownie. Nasz dług może być rozłożony na łatwe w spłacie raty. Jeżeli jednak nie zgodzimy się na płatność, wtedy do gry wkroczy komornik i zgodnie z prawem zajmie nasze pieniądze czy mienie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.