Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Kiedy pożyczka zwykła, a kiedy hipoteczna?

Kiedy pożyczka zwykła, a kiedy hipoteczna?

Na rynku produktów finansowych można decydować się zarówno na pożyczki konsumpcyjne, które można pozyskać z przeznaczeniem na dowolny cel jak też można decydować się na pożyczki z zabezpieczeniem. Jednym z najbardziej popularnych form zabezpieczeń pożyczek jest hipoteka na nieruchomościach.

Pożyczki hipoteczne pozwalają również na zapewnienie największych sum pieniędzy, które można pożyczyć na rynku finansowym.

Pożyczka zwykła to pożyczka, która może być zaciągana często przy minimalnych formalnościach. Wiele pożyczek można pożyczyć nawet na dowód osobisty, czyli bez konieczności przedstawiania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów finansowych. Jednak ze względu na brak zabezpieczenia pożyczek konsumpcyjnych nie można przy ich pozyskiwaniu uzyskać dużych sum pieniędzy.

Generalnie pożyczki takie udzielane są maksymalnie w kwocie kilkunastu tysięcy. Natomiast ich atutem jest to, że można je pozyskać przy znacznie mniejszych formalnościach.

Pozwala to na znaczne skrócenie czasu, w którym można pozyskać środki finansowe. Dotyczy to szczególnie pożyczek krótkoterminowych. Jednak również w przypadku średnioterminowych czy długoterminowych pożyczek można je pozyskać jedynie na podstawie posiadania umowy o pracę na czas nieokreślony.

Hipoteczne pożyczki

Gdy pożyczka jest zabezpieczona na hipotece pozwala to na zapewnienie większego bezpieczeństwa dla firm oferujących pożyczki. Wynika to z możliwości ewentualnego odzyskania środków finansowych w przypadku braku jej spłaty z nieruchomości.

Takie zabezpieczenie sprawia, że pożyczki hipoteczne mogą być pozyskane na długi okres czasu, a jednocześnie można przy nich uzyskać bardzo duże sumy pieniędzy. Oczywiście wiele zależy od wartości nieruchomości, która jest zabezpieczeniem pożyczki.

Im wyższa jest wartość nieruchomości tym oczywiście wyższe zabezpieczenie co przekłada się zarówno na możliwość pozyskania wyższych kwot, ale również pozyskania pieniędzy na znacznie lepszych warunkach finansowych. Jednak przy staraniu się o pożyczki hipoteczne trzeba liczyć się z tym, że formalności przy takich pożyczkach są znacznie bardziej rozbudowane.

Jaka pożyczka?

Gdy wybiera się rodzaj pożyczki niezbędne jest dopasowanie jej do indywidualnych możliwości finansowych, a także do potrzeb w kontekście sumy pożyczki, którą chce się pozyskać. Ważne jest z tego powodu decydowanie się na takie pożyczki, które są dostępne na odpowiednio dopasowanych warunkach.

Dotyczy to między innymi kosztów pożyczkowych, które powinny być jak najkorzystniejsze. Oczywiście liczy się również czas, w którym można uzyskać środki finansowe. W przypadku decydowania się na pożyczki, które chce się szybko pozyskać znacznie lepszym rozwiązaniem jest decydowanie się na zwykłe pożyczki.

Natomiast gdy zamierza się pozyskać pożyczki na znacznie lepszych warunkach czy też w większych sumach znacznie lepszym rozwiązaniem jest postawienie na pożyczki hipoteczne. Pozwalają one również na uzyskanie pożyczek na lepszych warunkach w zakresie kosztów pożyczkowych, co znów ułatwia spłacenie pożyczek.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.