W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Kiedy nie zapłacimy za konto bankowe?

Kiedy nie zapłacimy za konto bankowe?

Banki kuszą nas ofertami kont, za które nie musimy płacić ani złotówki. Wiele osób szuka właśnie takich promocji i z nich korzysta. Czy jednak zawsze banki spełniają swoje obietnice i takie konta rzeczywiście są zupełnie darmowe?

Warto przyjrzeć się takim ofertom z bliska zanim zdecydujemy się na takie rozwiązanie.

Praktycznie każdy bank ma w swojej ofercie darmowe konto. Oferuje się w nim darmowe wypłaty z bankomatów w całym kraju, a także brak opłat za prowadzenie rachunku czy też brak opłat za korzystanie z karty płatniczej.

Oprócz tego takie konta kuszą nas także możliwością uzyskania zwrotu z opłacanych rachunków przez Internet czy też zwrotem za ubezpieczenie samochodu w konkretnym towarzystwie ubezpieczeniowym oraz kontami oszczędnościowymi z korzystnym oprocentowaniem i praktyczną aplikacją mobilną do bankowania z telefonu.

To wszystko sprawia, że klientów wybierających takie konta jest sporo. Warto się jednak przyjrzeć bliżej takim ofertom. wiosenna-pozyczka

Warunki posiadania konta za prawdziwe zero złotych

Okazuje się, że w praktyce możemy liczyć na konto za prawdziwe zero złotych. Trzeba jednak spełnić bardzo wiele warunków. Banki owszem oferują nam brak opłat za prowadzenie rachunku, ale tylko wówczas jeżeli na nasze konto miesięcznie będzie wpływać określona kwota.

Często koniecznym warunkiem do tego, aby konto było darmowe jest też wykonanie jednej transakcji telefonem oraz kartą w miesiącu. Warunek niby prosty, ale nie zawsze udaje się w praktyce o nim pamiętać. Nie każdy również jest przekonany co do bezpieczeństwa płatności wykonanych telefonem. Także przelewy internetowe mają być darmowe na takim koncie. W praktyce jednak często potwierdzenia takich przelewów przychodzą drogą esemesową, a to już pociąga za sobą koszty, jeżeli takich przelewów jest bardzo dużo.

Oprócz tego wypłaty z bankomatów także mają być darmowe. Okazuje się jednak często, że darmowych jest tylko parę wypłat a za kolejne pobierana jest opłata zależnie od wypłacanej kwoty. Kto spełni wszystkie warunki wyznaczone przez bank może się oczywiście cieszyć kontem bez żadnych opłat. Trzeba więc dokładnie przeczytać reguły korzystania z takiego konta, jeśli zależy nam na tym, aby było ono rzeczywiście darmowe.

Jak wybrać najlepsze konto?

Kiedy już poznaliśmy wstępne zasady panujące w odniesieniu do kont za zero złotych, przyszedł czas na wybranie najlepszej oferty. Można to z powodzeniem zrobić przeglądając najnowsze rankingi w serwisach zajmujących się bankowością.

Tam w szybki i prosty sposób porównać możemy wiele ofert darmowych kont i wybrać to, którego warunki najbardziej nam odpowiadają. Nie zawsze jest tak, że konto z pierwszego miejsca na liście będzie tym najlepszym dla nas. Każdy ma bowiem inne oczekiwania i możliwości związane z korzystaniem z takiego konta.

Przykładowo jeżeli ktoś nie chce płacić telefonem, to szuka darmowego konta, w którym płatności mobilne nie są warunkiem koniecznym do tego, aby takie konto było darmowe. Tylko indywidualnie dopasowane darmowe konto daje nam najwięcej korzyści. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.