Zaplanuj urlop z pożyczką online!

Sprawdź!

Leasing konsumencki – co to jest?

Leasing konsumencki – co to jest?

Leasing to coraz bardziej popularne rozwiązanie na rynku. Związane jest to ze znacznie prostszymi procedurami przy staraniu się o uzyskanie leasingu w stosunku do kredytów bankowych. Sprawia to, że leasing staje się popularny już nie tylko wśród firm, ale również wśród klientów indywidualnych.

Leasing jest generalnie produktem finansowym, który stanowi alternatywę w stosunku do kredytów bankowych czy też pożyczek. Leasing stosowany jest przy pozyskiwaniu maszyn, samochodów, sprzętu przez firmy. Natomiast leasing indywidualny oferowany jest osobom prywatnym. Jest to produkt, który można spotkać najczęściej na rynku motoryzacyjnym.

Skorzystanie z leasingu indywidualnego pozwala na pozyskanie samochodu często na znacznie bardziej korzystnych warunkach finansowych w stosunku do kredytu bankowego. Związane jest to z możliwością odliczania przez firmę oferującą leasing kosztów w ramach odpisów amortyzacyjnych za pojazd. Odpisy amortyzacyjne mogą być realizowane przez firmy, które są właścicielami zakupionych pojazdów. Dodatkowo firmy leasingowe zarabiają podobnie jak banki na oprocentowaniu, które jednak bywa najczęściej znacznie niższe w stosunku do kredytów bankowych.

Kiedy leasing jest korzystny?

Leasing jest korzystnym rozwiązaniem, gdy chce się rozłożyć zakup samochodu na dłuższy okres czasu. Dodatkowo w stosunku do kredytu leasing to rozwiązanie, które nie przenosi własności pojazdu na użytkownika. Samochód może stać się własnością leasingującego dopiero po zakończeniu umowy leasingowej. Najczęściej samochód po zakończeniu umowy leasingu osoba, która korzystała z leasingu może wykupić na własność za cenę stanowiącą niewielki ułamek wartości pojazdu.

Zdecydowanie się na leasing bywa korzystne również z powodu znacznie mniejszych formalności, które spotyka się w firmach leasingujących w stosunku do banków udzielających kredytu. Wiele osób, które nie jest w stanie uzyskać wysokiego kredytu w bankach na zakup samochodu może bez problemu skorzystać z indywidualnego leasingu. Jest to również związane z tym, że firmy leasingowe stosują znacznie mniej restrykcyjne zasady oceniania zdolności kredytowej klientów. pożyczka na lato

Firmy leasingowe nie biorą również pod uwagę w większości przypadku wpisów w BIK, co często jest podstawą do odrzucenia wniosków kredytowych przez banki przy złej historii kredytowej pożyczającego pieniądze.

Elastyczne warunki współpracy

Firmy cenią sobie leasing przede wszystkim ze względu na bardzo dużą elastyczność ze strony firm leasingujących w ramach ustalania warunków leasingu. Z takich elastycznych warunków współpracy mogą również korzystać klienci indywidualni. Dodatkowo w firmach leasingowych znacznie łatwiej jest pozyskać leasing na pozyskanie samochodu używanego w stosunku do banków.

Można również decydować się na bardzo różne, nowe pojazdy. Nie ma również problemów by leasing dotyczył motocykli a także innych rodzajów pojazdów. Firmy leasingowe są w stanie zapewnić również wykonanie wielu formalności związanych choćby z rejestracją pojazdu czy wykupieniem ubezpieczeń samochodu często przy uzyskaniu dużo korzystniejszych warunków ubezpieczenia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 400,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 86,10%. Rata miesięczna od 290,12 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5 825,66 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1436,66 zł, prowizja 4389,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 225,66 zł.  Stan na dzień 09.06.2022 r.                        

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 800,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,35%. Rata miesięczna od 294,90 zł. Roczna stopa oprocentowania 19,0 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5599,22 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1567,22 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 399,00 zł. Stan na dzień 09.06.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 100,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.