Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Odwrócona hipoteka – zalety i wady

Odwrócona hipoteka – zalety i wady

Odwrócona hipoteka cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Tego rodzaju oferty nie były dostępne u nas wcześniej, co także podwyższa ciekawość. Czym dokładnie jest odwrócona hipoteka i jakie są jej zalety oraz wady?

Hipoteka to ustanowienie zastawu na nieruchomości. Do takiego zastawu często dochodzi wtedy, gdy bierzemy pożyczkę albo kredyt hipoteczny. Jeśli nie spłacimy wtedy naszego zobowiązania, bank lub firma pozabankowa, które pożyczyły nam pieniądze, mogą zająć nieruchomość.

Odwrócona hipoteka to z kolei coś innego.

W tym przypadku mamy do czynienia z kredytem odwrotnym, ponieważ to właściciel nieruchomości otrzymuje pieniądze, natomiast po jego śmieci nieruchomość przechodzi na własność firmy, która te pieniądze wypłacała. Wtedy firma ta – bank lub firma pozabankowa – stają się pełnoprawnymi właścicielami nieruchomości, chyba że na jej odkupienie zdecydują się spadkobiercy.

Odwrócona hipoteka – dla kogo najlepsza?

Takie oferty jak odwrócona hipoteka wybierane są przede wszystkim przez osoby starsze lub te, które mają małe świadczenia i nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Oczywiście, aby móc skorzystać z takiej usługi, będziemy musieli być właścicielami nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem takiej transakcji. jesienna-pozyczka

Oczywiście, pojawia się tutaj jeszcze jedna wspomniana już kwestia, a mianowicie spadek. W Polsce najczęściej nieruchomość jest składnikiem masy spadkowej, wobec tego mogą pojawić się tu konflikty interesów. Przykładowo, starsza osoba wybiera odwróconą hipotekę, ponieważ brakuje jej pieniędzy i nie otrzymuje wsparcia finansowego od swoich dzieci i wnuków, które chciałyby jednak otrzymać nieruchomość w spadku.

Skupmy się na zaletach i wadach tego rodzaju oferty. Sprawdzenie ich będzie pomocne w podjęciu decyzji, czy odwrócona hipoteka będzie w danym przypadku dobrym rozwiązaniem.

Zalety odwróconej hipoteki:

• dodatkowe pieniądze – to najważniejsza zaleta odwróconej hipoteki dla osób starszych oraz mających niskie świadczenia – emeryturę i rentę, ponieważ wypłacana co miesiąc kwota z hipoteki pozwoli na znaczną poprawę jakości życia

• wystarczy jedna nieruchomość – nie musimy mieć dwóch czy większej liczby nieruchomości, aby skorzystać z odwróconej hipoteki, możemy też wykorzystać tą, w której obecnie mieszkamy

• nie trzeba mieć zdolności kredytowej – oprócz posiadania nieruchomości, która może stać się zabezpieczeniem przy odwróconej hipotece, nie musimy spełniać dodatkowych wymogów

• umowa może być zerwana w każdej chwili – jeśli jednak nie będziemy chcieli dalej korzystać z odwróconej hipoteki, w takim przypadku możemy bez konsekwencji zerwać umowę, niemniej musimy zwrócić wtedy pobrane środki, wykupując nieruchomość z powrotem jesienna-pozyczka

Wady odwróconej hipoteki:

• po śmierci osoby podpisującej umowę jej nieruchomość przechodzi na własność banku czy firmy oferującej odwróconą hipotekę – to może powodować problemy ze spadkiem

• wysokość wypłaty nie zawsze jest bardzo wysoka – wszystko zależy od tego, jaka jest wartość nieruchomości

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.