Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Rodzaje płatności kartą - co je różni?

Rodzaje płatności kartą - co je różni?

Karty płatnicze pozwalają obecnie na realizowanie tak zwanych szybkich płatności. Taka płatność nie wymaga wprowadzania kodu PIN przy realizowaniu transakcji zakupów w sklepach, które posiadają terminale płatnicze.

Szybkie płatności to bardzo wygodne rozwiązanie, które może być wykorzystywane przy drobnych zakupach, które nie przekraczają kwoty pięćdziesiąt złotych.

Gdy realizuje się szybkie płatności kartami debetowymi można znacznie skrócić czas realizowania zakupów. Obecnie takie płatności stają się coraz bardziej popularne. Coraz więcej klientów nie ma obaw przed korzystaniem z płatności, przy których nie trzeba wpisywać PIN. Jednocześnie rośnie liczba firm posiadających odpowiednie terminale, które pozwalają na realizowanie takich płatności. Banki zapewniają również powszechnie karty płatnicze, które pozwalają na realizowanie szybkich płatności.

Szybkie płatności a normalne transakcje kartą

Przy realizowaniu płatności z użyciem kart debetowych, które są szybkimi płatnościami mogą występować dwa rodzaje form obsługi takiej transakcji ze strony banku. Z jednej strony są to transakcje online, które występują również przy realizowaniu zwykłych transakcji. Przy takich transakcjach mogą one być zrealizowane jedynie w momencie gdy występuje połączenie z bankiem. Transakcja taka jest automatycznie księgowana przez bank, a także powiązana z kontem, do którego wydana została karta debetowa. Jednocześnie szybkie transakcje są również w wielu bankach realizowane off-line. Wówczas nie ma konieczności występowania połączenia z bankiem. Transakcja taka jest księgowana przez bank z pewnym opóźnieniem. Nie ma również konieczności by w trakcie transakcji wystąpiło bezpośrednie połączenie z bankiem oraz określonym rachunkiem bankowym. Nie wszystkie banki decydują się na stosowanie takiego rozwiązania i coraz więcej banków wydaje karty debetowe jedynie z opcją wykonania transakcji online. Jednym z powodów takiej sytuacji jest możliwość realizowania transakcji off-line nawet przy braku połączenia z bankiem co może prowadzić do powstawania debetu w rachunku. Pozwala to na wykonanie transakcji nawet przy braku posiadania odpowiednich kwot na koncie.

Korzyści przy transakcjach off-line

Do korzyści w przypadku realizowania szybkich transakcji z opcją off-line zaliczyć można to, że miejsce, w którym realizowana jest transakcja nie musi mieć dostępu do Internetu. Oczywiście większość firm posiada stały dostęp do Internetu, ale zdarzają się awarie. Wówczas nie istnieje możliwość realizowania transakcji kartami debetowymi, gdy jest konieczne połączenie online z bankiem. Natomiast przy transakcjach off-line taka transakcja i tak zostanie zrealizowana nawet przy braku połączenia z bankiem. Jednocześnie awarie nie muszą dotyczyć jedynie firm, w których realizuje się zakupy, ale również po stronie banków. Jest to zatem rozwiązanie, które bywa bardzo korzystne dla klientów, którzy nie chcą mieć problemów ze zrealizowaniem szybkich transakcji przy drobnych zakupach przy różnego rodzaju awariach. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.