W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Pożyczka na pogrzeb - czym jest?

Pożyczka na pogrzeb - czym jest?

Utrata bliskiej osoby często jest niespodziewana. Wielu z nas nie jest przygotowanych na takie odejście, także pod względem finansowym. Niestety, wyprawienie pogrzebu może nas sporo kosztować, a otrzymanie zasiłku pogrzebowego zwykle trochę trwa. Jak wobec tego zdobyć potrzebne pieniądze w krótkim terminie?

Pochowanie bliskiej nam osoby nie jest niskim wydatkiem. Szacuje się, że średni koszt pogrzebu to około 10 000 złotych. Oczywiście, możemy również zamknąć się w niższej sumie, ale musimy pamiętać o tym, że wtedy ostatnie pożegnanie nie będzie tak wystawne.

Na koszty pogrzebu wpływa wiele czynników. Wśród nich znajdują się między innymi sposób pochówku zmarłego, który także związany jest z obrządkiem religijnym, koszty związane z nagrobkiem, organizacja stypy, aby wspomnieć jedynie o paru z nich, ponieważ jest ich znacznie więcej. Ponadto ceny zależne są od lokalizacji. Zwykle w dużych miastach musimy liczyć się z wyższymi wydatkami niż w mniejszych miejscowościach.

Koszty pogrzebu – przykładowe ceny:

• wykupienie miejsca na cmentarzu – od kilkuset do kilku tysięcy złotych

• wykopanie grobu – około 500-700 złotych wiosenna-pozyczka

• trumna – od 700 do kilku tysięcy złotych

• nagrobek – od 3 000 do kilkudziesięciu tysięcy złotych

• usługi zakładu pogrzebowego, w tym przechowanie, transport ciała, przygotowanie do pogrzebu, obsługa pogrzebu – od 2 000 złotych

• uroczystość kościelna – około kilkuset złotych

• stypa – około 1 500 złotych, zależnie od liczby gości, zwykle kilkadziesiąt złotych za osobę

Wobec tego nietrudno policzyć, że sam zasiłek pogrzebowy z ZUS, którego wysokość wynosi obecnie 4 000 złotych, nie wystarczy na pokrycie wszystkich z powyższych wydatków. Gdy nie dysponujemy odpowiednimi oszczędnościami, mamy jednak kilka rozwiązań. wiosenna-pozyczka

Jak sfinansować wyprawienie pogrzebu?

Przede wszystkim możemy sprawdzić, czy wybrany przez nas zakład pogrzebowy pozwala na rozłożenie opłat na raty. Wtedy będziemy mogli część wydatków zwrócić w mniejszych opłatach, nawet przez kilka lat. Oczywiście, takie pożyczki są oprocentowane i oferowane są zwykle na takich samych warunkach, jak pożyczki bankowe. Musimy wobec tego mieć odpowiednie zarobki, brak negatywnych wpisów w bazach takich jak BIK.

Drugą propozycją jest pożyczka bankowa. Gdy mamy konto w banku oferującym pożyczki przez internet, wtedy wszystko będziemy mogli załatwić od ręki. Wysokość pożyczki zależna jest od naszych wpływów na konto – im więcej zarabiamy, tym wyższą pożyczkę bez zbędnych formalności uda nam się otrzymać. Oczywiście, możemy też wybrać się do placówki banku.

Trzecia opcja to pożyczka pozabankowa, po którą możemy iść do placówki lub załatwić formalności przez internet. Ta druga opcja jest wygodniejsza i pozwala nam dodatkowo na zaoszczędzenie czasu, którego w okresie organizacji pogrzebu zwykle nie mamy zbyt wiele.

Jeśli potrzebna jest szybka pożyczka ratalna na pokrycie kosztów pogrzebu, zapraszamy do wybrania naszej oferty w Aasa Polska. Dla naszych klientów przygotowaliśmy wygodną w zaciągnięciu pożyczkę on-line w kwocie do 10 000 złotych. Z pewnością pomoże w pokryciu nagłych wydatków.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.