Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Pożyczka na pogrzeb - czym jest?

Pożyczka na pogrzeb - czym jest?

Utrata bliskiej osoby często jest niespodziewana. Wielu z nas nie jest przygotowanych na takie odejście, także pod względem finansowym. Niestety, wyprawienie pogrzebu może nas sporo kosztować, a otrzymanie zasiłku pogrzebowego zwykle trochę trwa. Jak wobec tego zdobyć potrzebne pieniądze w krótkim terminie?

Pochowanie bliskiej nam osoby nie jest niskim wydatkiem. Szacuje się, że średni koszt pogrzebu to około 10 000 złotych. Oczywiście, możemy również zamknąć się w niższej sumie, ale musimy pamiętać o tym, że wtedy ostatnie pożegnanie nie będzie tak wystawne.

Na koszty pogrzebu wpływa wiele czynników. Wśród nich znajdują się między innymi sposób pochówku zmarłego, który także związany jest z obrządkiem religijnym, koszty związane z nagrobkiem, organizacja stypy, aby wspomnieć jedynie o paru z nich, ponieważ jest ich znacznie więcej. Ponadto ceny zależne są od lokalizacji. Zwykle w dużych miastach musimy liczyć się z wyższymi wydatkami niż w mniejszych miejscowościach.

Koszty pogrzebu – przykładowe ceny:

• wykupienie miejsca na cmentarzu – od kilkuset do kilku tysięcy złotych

• wykopanie grobu – około 500-700 złotych

• trumna – od 700 do kilku tysięcy złotych

• nagrobek – od 3 000 do kilkudziesięciu tysięcy złotych

• usługi zakładu pogrzebowego, w tym przechowanie, transport ciała, przygotowanie do pogrzebu, obsługa pogrzebu – od 2 000 złotych

• uroczystość kościelna – około kilkuset złotych

• stypa – około 1 500 złotych, zależnie od liczby gości, zwykle kilkadziesiąt złotych za osobę

Wobec tego nietrudno policzyć, że sam zasiłek pogrzebowy z ZUS, którego wysokość wynosi obecnie 4 000 złotych, nie wystarczy na pokrycie wszystkich z powyższych wydatków. Gdy nie dysponujemy odpowiednimi oszczędnościami, mamy jednak kilka rozwiązań.

Jak sfinansować wyprawienie pogrzebu?

Przede wszystkim możemy sprawdzić, czy wybrany przez nas zakład pogrzebowy pozwala na rozłożenie opłat na raty. Wtedy będziemy mogli część wydatków zwrócić w mniejszych opłatach, nawet przez kilka lat. Oczywiście, takie pożyczki są oprocentowane i oferowane są zwykle na takich samych warunkach, jak pożyczki bankowe. Musimy wobec tego mieć odpowiednie zarobki, brak negatywnych wpisów w bazach takich jak BIK.

Drugą propozycją jest pożyczka bankowa. Gdy mamy konto w banku oferującym pożyczki przez internet, wtedy wszystko będziemy mogli załatwić od ręki. Wysokość pożyczki zależna jest od naszych wpływów na konto – im więcej zarabiamy, tym wyższą pożyczkę bez zbędnych formalności uda nam się otrzymać. Oczywiście, możemy też wybrać się do placówki banku.

Trzecia opcja to pożyczka pozabankowa, po którą możemy iść do placówki lub załatwić formalności przez internet. Ta druga opcja jest wygodniejsza i pozwala nam dodatkowo na zaoszczędzenie czasu, którego w okresie organizacji pogrzebu zwykle nie mamy zbyt wiele.

Jeśli potrzebna jest szybka pożyczka ratalna na pokrycie kosztów pogrzebu, zapraszamy do wybrania naszej oferty w Aasa Polska. Dla naszych klientów przygotowaliśmy wygodną w zaciągnięciu pożyczkę on-line w kwocie do 10 000 złotych. Z pewnością pomoże w pokryciu nagłych wydatków.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.