Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Pożyczka na rozwód - kiedy się przyda?

Pożyczka na rozwód - kiedy się przyda?

Czasami rozwód jest jedynym dobrym rozwiązaniem, gdy nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia ze współmałżonkiem. Według statystyk, w Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo. Główne powody to niezgodność charakterów, niewierność, nadużywanie alkoholu. Gdy nie pozostaje nic innego jak rozwód, musimy przygotować się też na określone koszty – ile musimy zapłacić?

Pobranie się jest znacznie tańsze niż rozwiedzenie. Wyższy koszt jest też często przeszkodą w zrobieniu kroku naprzód. Jednak w takiej sytuacji nie musimy wcale tkwić w sytuacji bez wyjścia – możemy skorzystać z różnych form finansowania, gdy nie mamy wystarczających oszczędności. Ponadto te osoby, które nie zarabiają dużo, mogą wnioskować do sądu o zwolnienie z opłat lub też ich obniżenie.

Ile kosztuje rozwód?

Główny koszt, z jakim musimy się liczyć, to koszt złożenia pozwu rozwodowego. Pozew składa osoba, która chce się rozwieść. Dokument ten możemy przygotować samodzielnie albo możemy skorzystać z usług radców prawnych lub adwokatów. Złożenie pozwu rozwodowego kosztuje 600 złotych. Tyle samo kosztuje pozew o separację.

Jednak to jeszcze nie wszystkie koszty. Także wtedy, gdy będziemy chcieli wybrać dla siebie prawnika, będziemy musieli dodać do tej sumy od 1 500 złotych wzwyż. Do tego dochodzą jeszcze wydatki związane z opłatami sądowymi, podziałem majątku. Ponadto wtedy, gdy wyrok nie będzie nas satysfakcjonował, 600 złotych zapłacimy też za apelację.

Warto też wspomnieć i alimentach. Wprawdzie te na dzieci nie związane są z dodatkowymi kosztami, ale już wtedy, gdy alimenty otrzymał były współmałżonek, pojawia się dodatkowy koszt. Samo zasądzenie alimentów to jeszcze nie wszystko. Konieczne jest też wniesienie opłaty od ich zasądzenia, która wynosi 5% przyznanej kwoty. jesienna-pozyczka

Za orzeczenie eksmisji jednego z małżonków zapłacimy 200 złotych. Podział majątku to zwykle koszt wniosku na poziomie 1 000 złotych, chyba że zawiera on zgodny i całościowy projekt podziału – wtedy opłata to 300 złotych.

Ponadto musimy liczyć się kosztami takimi jak: dodatkowe opinie rzeczoznawców majątkowych, koszt wywiadu dotyczącego warunków wychowywania dzieci, opinie ośrodków oceniających wieź pomiędzy rodzicami a dziećmi.

Jak sfinansować rozwód?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, w określonych sytuacjach osoba chcąca się rozwieść nie musi ponosić kosztów sądowych. Dotyczy to głównie osób ubogich, które nie mogą ponieść tych wydatków, ponieważ spowodowałyby one uszczerbek dla siebie i rodziny. Z takiej opcji mogą skorzystać między innymi osoby samotnie utrzymujące dzieci. Wtedy musimy złożyć odpowiedne oświadczenie w sądzie wraz z pozwem.

Możemy też zwrócić się o przyznanie adwokata z urzędu. Pamiętajmy też o tym, że jako zwycięzca otrzymamy zwrot kosztów.

Gdy jednak potrzebujemy i tak dodatkowych pieniędzy, dobrym wyborem będzie pożyczka ratalna. W Aasa Polska przygotowaliśmy dla naszych klientów atrakcyjną pożyczkę przez internet, która pozwala na szybkie sfinansowanie każdego wydatku. Można pożyczyć u nas do 10 000 złotych na 24 miesiące. Zapraszamy!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.