Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Pożyczka na dowód osobisty innej osoby

Pożyczka na dowód osobisty innej osoby

Co jakiś czas w telewizji i prasie możemy przeczytać o tym, że ktoś wziął na dowód osobisty innej osoby pożyczkę. To dość często spotykany sposób wyłudzenia pieniędzy. Jak możemy się przed nim ustrzec?

Dowód osobisty jest dokumentem, którym potwierdzamy swoją tożsamość. To on pozwala nam także na korzystanie z usług finansowych w bankach i w firmach pozabankowych. Jeśli dowód zagubimy albo zostanie on skradziony, powinniśmy jak najszybciej poinformować o tym bank, w którym mamy konto, urząd gminy lub placówkę konsularną, gdy przebywamy za granicą, a także powinniśmy złożyć zawiadomienie na policji – dotyczy to dowodów skradzionych.

Dokument taki jak dowód osobisty w rękach niepowołanych osób może być dla nas poważnym zagrożeniem. Gdy nie zastrzeżemy go na czas, może on zostać użyty do wzięcia na nasze nazwisko pożyczki, do podpisania różnych umów, do spisania danych przy karach za jazdę bez biletu. O tym, że dowód posłużył do takich celów, poszkodowany zwykle dowiaduje się wtedy, gdy otrzymuje list z wezwaniem do zapłaty.

Pożyczka na nieswój dowód

Aktualnie do wzięcia pożyczki potrzebny jest w wielu instytucjach sam dowód osobisty. To duże udogodnienie dla tych, którzy potrzebują pieniędzy od zaraz. Nie musimy wtedy dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, na przykład zaświadczeń potrzebny jest w wielu instytucjach sam dowód osobisty. To duże udogodnienie dla tych, którzy potrzebują pieniędzy od zaraz. Nie musimy wtedy dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, na przykład zaświadczenia od pracodawcy o uzyskiwanych dochodach. Z drugiej jednak strony to zagrożenie, ponieważ bez sprawdzania innych dokumentów pożyczkę może wziąć ktoś, kto nie powinien je brać.

Problem ten dotyczy głównie pożyczek on-line w firmach pożyczkowych – obecnie są one bardzo popularne i możemy pożyczyć kwotę nawet do 10 000 złotych bez wychodzenia z domu. Musimy w tym celu tylko wypełnić formularz znajdujący się na stronie firmy pożyczkowej. Teraz, na szczęście, firmy stosują dodatkowe formy weryfikacji, na przykład przez wykonanie przelewu, ale w przeszłości wyłudzanie w ten sposób pożyczek było dość powszechne. Oczywiście, ryzyko to też pożyczki stacjonarne – tutaj nierzadko okazuje się, że pożyczkobiorca i pożyczkodawca współpracują ze sobą. jesienna-pozyczka

Jak ochronić się przed zagrożeniem?

Jeżeli nie chcemy mieć problemów takich jak powyższe, powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zawsze zastrzec swój dowód osobisty tak szybko, jak to możliwe – od razu po kradzieży. Udajmy się do banku, urzędu gminy lub placówki konsularnej, a także na policję, a tam policjant będzie mógł przygotować dla nas odpowiedni dokument potwierdzający kradzież. Gdy dowód zgubimy, wtedy wystarczy tylko udanie się do urzędu gminy lub placówki konsularnej oraz zgłoszenie faktu do banku – może być to dowolny bank, ponieważ dokonuje się wtedy zastrzeżenia dowodu w specjalnej bazie.

Oczywiście, gdy ktoś już wziął dowód na nasze nazwisko, musimy jak najszybciej udać się na policję i zgłosić sprawę. Gdy otrzymamy dokument wzywający do zapłaty, skontaktujmy się też z wystawcą, na przykład firmą windykacyjną i opiszmy swój przypadek.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.