Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Pożyczka na dowód osobisty innej osoby

Pożyczka na dowód osobisty innej osoby

Co jakiś czas w telewizji i prasie możemy przeczytać o tym, że ktoś wziął na dowód osobisty innej osoby pożyczkę. To dość często spotykany sposób wyłudzenia pieniędzy. Jak możemy się przed nim ustrzec?

Dowód osobisty jest dokumentem, którym potwierdzamy swoją tożsamość. To on pozwala nam także na korzystanie z usług finansowych w bankach i w firmach pozabankowych. Jeśli dowód zagubimy albo zostanie on skradziony, powinniśmy jak najszybciej poinformować o tym bank, w którym mamy konto, urząd gminy lub placówkę konsularną, gdy przebywamy za granicą, a także powinniśmy złożyć zawiadomienie na policji – dotyczy to dowodów skradzionych.

Dokument taki jak dowód osobisty w rękach niepowołanych osób może być dla nas poważnym zagrożeniem. Gdy nie zastrzeżemy go na czas, może on zostać użyty do wzięcia na nasze nazwisko pożyczki, do podpisania różnych umów, do spisania danych przy karach za jazdę bez biletu. O tym, że dowód posłużył do takich celów, poszkodowany zwykle dowiaduje się wtedy, gdy otrzymuje list z wezwaniem do zapłaty.

Pożyczka na nieswój dowód

Aktualnie do wzięcia pożyczki potrzebny jest w wielu instytucjach sam dowód osobisty. To duże udogodnienie dla tych, którzy potrzebują pieniędzy od zaraz. Nie musimy wtedy dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, na przykład zaświadczeń potrzebny jest w wielu instytucjach sam dowód osobisty. To duże udogodnienie dla tych, którzy potrzebują pieniędzy od zaraz. Nie musimy wtedy dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, na przykład zaświadczenia od pracodawcy o uzyskiwanych dochodach. Z drugiej jednak strony to zagrożenie, ponieważ bez sprawdzania innych dokumentów pożyczkę może wziąć ktoś, kto nie powinien je brać.

Problem ten dotyczy głównie pożyczek on-line w firmach pożyczkowych – obecnie są one bardzo popularne i możemy pożyczyć kwotę nawet do 10 000 złotych bez wychodzenia z domu. Musimy w tym celu tylko wypełnić formularz znajdujący się na stronie firmy pożyczkowej. Teraz, na szczęście, firmy stosują dodatkowe formy weryfikacji, na przykład przez wykonanie przelewu, ale w przeszłości wyłudzanie w ten sposób pożyczek było dość powszechne. Oczywiście, ryzyko to też pożyczki stacjonarne – tutaj nierzadko okazuje się, że pożyczkobiorca i pożyczkodawca współpracują ze sobą.

Jak ochronić się przed zagrożeniem?

Jeżeli nie chcemy mieć problemów takich jak powyższe, powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zawsze zastrzec swój dowód osobisty tak szybko, jak to możliwe – od razu po kradzieży. Udajmy się do banku, urzędu gminy lub placówki konsularnej, a także na policję, a tam policjant będzie mógł przygotować dla nas odpowiedni dokument potwierdzający kradzież. Gdy dowód zgubimy, wtedy wystarczy tylko udanie się do urzędu gminy lub placówki konsularnej oraz zgłoszenie faktu do banku – może być to dowolny bank, ponieważ dokonuje się wtedy zastrzeżenia dowodu w specjalnej bazie.

Oczywiście, gdy ktoś już wziął dowód na nasze nazwisko, musimy jak najszybciej udać się na policję i zgłosić sprawę. Gdy otrzymamy dokument wzywający do zapłaty, skontaktujmy się też z wystawcą, na przykład firmą windykacyjną i opiszmy swój przypadek.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.