Pożyczka od rodziny czy od firmy pożyczkowej?

Pożyczka od rodziny czy od firmy pożyczkowej?

Pieniądze możemy pożyczyć nie tylko od banku. Także możemy skorzystać z ofert firm pożyczkowych lub po prostu poprosić o pomoc naszych bliskich – rodziców, rodzeństwa, teściów. Na co warto się zdecydować, gdy potrzebujemy dodatkowej gotówki?

Dobra pożyczka nie musi nas dużo kosztować. Warto jednak poświęcić czas na to, aby znaleźć taką, która będzie również dla nas komfortowa. Często wydaje nam się, że najlepszym rozwiązaniem jest pożyczka od kogoś w rodzinie – nie musimy wtedy płacić żadnych kosztów jak w przypadku zwykłych ofert pożyczkowych. Z drugiej strony nie każdy z nas ma w rodzinie osoby skore do pożyczenia pieniędzy lub po prostu mogą nie mieć one kwoty, która jest nam potrzebna.

Pożyczka od rodziny – o czym warto pamiętać?

Gdy ktoś z rodziny może nam pożyczyć pieniądze, w takim przypadku warto zawrzeć umowę. W przypadku kwoty od 500 złotych wzwyż jest to wskazane. Taka umowa zabezpiecza wtedy każdą ze stron transakcji. Wzór umowy możemy pobrać bez problemu z internetu, wydrukować i wypełnić. Należy przygotować dwa egzemplarze.

Musimy jednak pamiętać o tym, że pożyczki w najbliższej rodzinie mogą być związane z koniecznością zapłaty podatku! Pożyczki w gronie najbliższej rodziny, czyli wtedy, gdy bierze je małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, teściowie, musimy zawiadomić o tym urząd skarbowy.

Gdy pożyczyliśmy mniej niż 9637 złotych od jednej osoby w ciągu 5 lat, nie musimy nigdzie tego zgłaszać i nie płacimy od nich podatku. Wyższe pożyczki muszą być zgłoszone w urzędzie skarbowym i odpowiednio udokumentowane, ponieważ w przeciwnym przypadku będziemy musieli zapłacić niemały podatek!

A może pożyczka od firmy pożyczkowej?

Jeśli pożyczka od rodziny nie wchodzi w grę, w takim przypadku nie pozostaje nam nic innego jak zwrócić się do banku lub firmy pożyczkowej. Pamiętajmy o tym, że banki mają większe wymagania, z kolei w firmach pozabankowych o pożyczkę będzie łatwiej – szczególnie o taką na mniejsze sumy. Takie pożyczki możemy otrzymać też przez internet.

Pożyczki od firm pożyczkowych są dostępne na wyciągnięcie ręki – nie musimy nawet dostarczać dokumentów potwierdzających nasze dochody, aby otrzymać potrzebną nam sumę. Oczywiście, dużo zależy od tego, ile będziemy chcieli pożyczyć. Gdy to większa kwota, najlepsza będzie pożyczka ratalna, po którą możemy udać się stacjonarnie do firmy pożyczkowej albo możemy wnioskować o nią on-line, czyli wszystko możemy załatwić ze swojego domu.

Zaletą pożyczania od firmy jest brak potrzeby angażowania w całą sprawę rodziny. Wielu z nas na pewno wie, że pożyczki od bliskich może są łatwe w uzyskaniu, ale potem mogą powodować liczne rodzinne spięcia. Ponadto pożyczkobiorca może czuć się dłużny w stosunku do pożyczkodawcy nie tylko finansowo, ale też moralnie. Gdy nie chcemy uzależniać się w taki sposób od innej osoby, po prostu wybierzmy pożyczkę gotówkową w firmie pożyczkowej. Zapłacimy za nią więcej, ale za to nie będziemy musieli prosić o pieniądze kogoś bliskiego, co też może być krępujące.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,60%. Rata miesięczna od 306,08 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4513,14 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1999,44 zł, prowizja 2513,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10813,14 zł. Stan na dzień 05.10.2023 r.                                                                                      

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 412,97 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6093,93 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2702,43 zł, prowizja 3391,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14593,93 zł. Stan na dzień 01.11.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                                 

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7200 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 349,81 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5161,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2289,07 zł, prowizja 2872,80 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12361,87 zł. Stan na dzień 01.11.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7200 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 349,81 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5161,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2289,07 zł, prowizja 2872,80 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12361,87 zł. Stan na dzień 01.11.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2000 zł.                             

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.