Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Pożyczki w walutach obcych - gdzie znaleźć?

Pożyczki w walutach obcych - gdzie znaleźć?

Obecnie pożyczki i kredyty w walutach obcych nie są już tak powszechnie spotykane. Przed laty jednak były bardzo popularne, na przykład w przypadku kredytów mieszkaniowych. Czy teraz możemy jeszcze wziąć pożyczkę w obcej walucie? Czy to się opłaca? Jakie są zalety i wady takich pożyczek?

Pożyczki i kredyty walutowe to interesująca propozycja, niemniej jednak ma swoje minusy. Możemy zaciągnąć je między innymi w euro (EUR), funtach (GBP), frankach szwajcarskich (CHF) czy w dolarach (USD).

Produkty tego rodzaju były chętnie wybierane dekadę temu przez osoby chcące wybudować swój dom czy kupić mieszkanie. Wówczas najczęściej udzielane były we franku szwajcarskim, który ze względu na niskie stopy procentowe pozwalał na uzyskanie kredytu łatwiej niż w złotym. Teraz chyba każdy z nas wie, jak wygląda sytuacja „frankowiczów”.

Produkty walutowe były popularne w Polsce zasadniczo aż do momentu, w którym frank szwajcarski nie zmienił nagle swojego kursu na ponad dwukrotnie wyższy. Jednoczesny kryzys finansowy sprawił, że Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła ograniczenia związane z udzielaniem pożyczek i kredytów w walutach obcych.

Ograniczenia Komisji Nadzoru Finansowego

Aktualnie Rekomendacja S IV wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów jedynie w walucie takiej samej, jak waluta stałych dochodów kredytobiorcy.

To spowodowało, że osoby zarabiające w złotym nie mają tak naprawdę możliwości otrzymania pożyczki walutowej, co przełożyło się również na wąską ofertę kredytów walutowych.

Takie ograniczenia dotyczące kredytów i pożyczek walutowych mają na celu zredukowanie ryzyka kredytowego, które znajduje się zarówno po stronie kredytobiorcy, jak i kredytodawcy.

Kredyty indeksowane – waloryzowane w walutach obcych

Obecnie zamiast kredytów walutowych dostępne są kredyty waloryzowane w walutach obcych, czyli indeksowane w stosunku do waluty obcej. Nie są one oferowane w danej walucie, ale odnoszą się do waluty obcej i kurs danej waluty wpływa wtedy na wysokość raty. To wobec tego ryzykowna oferta, niemniej może być opłacalna ze względu na niskie stopy procentowe.

Takie kredyty i pożyczki uzyskać je w wybranych bankach, ale tyko przy spełnieniu określonych wymagań. Wymagany jest dość wysoki wkład własny wynoszący zwykle od 20% do 30%, a także wysoka zdolność kredytowa.

Dla posiadaczy pożyczek i kredytów w walutach obcych

W Polsce jest jednak dużo osób, które posiadają pożyczki i kredyty w walutach obcych zaciągnięte przed laty. Są to przede wszystkim kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim na budowę domu czy zakup mieszkania.

Takie osoby muszą nierzadko borykać się z problemem znacznie wyższej raty niż w momencie zaciągania kredytu. Mają one możliwość dokonania przewalutowania kredytu na złoty, ale może być to mało opłacalne – rata może stać się jeszcze wyższa. Alternatywnym wyborem jest spłacanie rat w oryginalnej walucie, czyli w tym przypadku we franku szwajcarskim. Teraz to znacznie prostsze za sprawą kantorów internetowych – razem z nimi możemy oszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych na jednej racie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.