Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Ślub i zmiana nazwiska. Co z pożyczkami?

Ślub i zmiana nazwiska. Co z pożyczkami?

Najczęściej po ślubie to świeżo upieczona małżonka zmienia swoje nazwisko, przyjmując nazwisko męża. Możemy również zdecydować się na nazwisko dwuczłonowe. Oczywiście, na zmianę nazwiska może zdecydować się również mąż. Ze zmianą nazwiska decyduje się też konieczność przeprowadzenia odpowiednich formalności w urzędach.

Zmiana nazwiska po ślubie wymaga od nas wyrobienia odpowiednich dokumentów, które będą zawierały nowe nazwisko. Dotyczy to przede wszystkim dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, czyli dokumentów tożsamości. Także będziemy musieli zwrócić się do innych instytucji i firm o zmianę dokumentów, na których znajdują się nasze dane osobowe.

Skupmy się tutaj na kwestiach bankowych, ponieważ także bank powinniśmy zawiadomić o tym, że dokonaliśmy zmiany nazwiska.

Jak powiadomić bank o zmianie nazwiska?

Zasadniczo istnieją dwie ścieżki, które możemy objąć, aby dokonać zmiany nazwiska w systemie banku. Pierwsza to wizyta w placówce banku, natomiast druga to wysłanie notarialnie poświadczonego oświadczenia o zmianie danych przez pocztę.

Najprostszym rozwiązaniem jest wizyta w najbliższej placówce bankowej – listę placówek możemy znaleźć na stronie internetowej banku. Musimy mieć przy sobie dokument, który potwierdza dokonanie zmiany nazwiska, na przykład nowy dowód osobisty czy paszport.

Gdy chcemy przesłać dokument drogą pocztową, musimy udać się najpierw do kancelarii notarialnej wraz z dokumentami, które potwierdzają zmianę. Potem dokument ten adresujemy do banku na jego adres korespondencyjny. Najlepiej wysłać list polecony. Oczywiście, za przygotowanie takiego dokumentu przez notariusza będziemy musieli też zapłacić, więc to generalnie droższa opcja od wizyty w placówce bankowej.

Konsekwencje zmiany nazwiska w banku

Gdy bank otrzyma odpowiedni dokument lub przedstawimy w placówce dowód tożsamości z nowymi danymi, wtedy dokonuje się zmiany nazwiska w systemie bankowym. Oznacza to, że wszystkie produkty bankowe, z których korzystamy, będą teraz odnosiły się do naszego nowego nazwiska. Listy także będą przychodziły na nasze nowe nazwisko, które przybraliśmy po ślubie.

Jak sprawa prezentuje się jednak w przypadku pożyczek czy kredytów? Tutaj nie musimy się obawiać, że nasza pożyczka czy kredyt zostaną wypowiedziane. Po prostu zmieni się nazwisko, na które dane zadłużenie będzie zapisane.

Pożyczki i kredyty po ślubie

Oczywiście, powstaje jeszcze jeden problem – jak spłacać pożyczki i kredyty po wejściu w związek małżeński. Zasadniczo pożyczka czy kredyt nadal pozostają w naszej gestii, są zawarte przez nas, dlatego to my za nie odpowiadamy. Oczywiście, możemy umówić się z naszym nowym małżonkiem, kto będzie spłacał zadłużenie, na przykład możemy podzielić się ratami po połowie. Nasz małżonek nie ma jednak obowiązku spłacania naszych długów, które powstał przed wejściem w związek małżeński.

Podsumowując, gdy zmienimy nasze nazwisko, powinniśmy również powiadomić o tym nasz bank, który dokona odpowiednich zmian. Nie ma to żadnego wpływu na produkty bankowe, z których korzystamy.

Ten wpis znajduje się w kategorii