Nagły wypadek? Pomoże szybka pożyczka!

Nagły wypadek? Pomoże szybka pożyczka!

Nigdy nie wiadomo, co czeka nas za rogiem. Wypadki mogą dotyczyć każdego z nas. Niestety, wypadek to zwykle początek pasma problemów, także tych finansowych. Gdy pojawia się taka nieprzewidziana sytuacja i potrzebujemy dodatkowej gotówki, możemy wziąć szybką pożyczkę. Gdzie otrzymamy pieniądze bezzwłocznie?

Dobra pożyczka powinna być przede wszystkim szybka. Każdy, kto potrzebował kiedyś pieniędzy od ręki, zdaje sobie z tego sprawę. Oczywiście, najlepiej mieć własne oszczędności, które będziemy mogli wykorzystać na czarną godzinę, ale nie każdy z nas je ma. Wówczas to pożyczka pozwoli nam na pozyskanie potrzebnej sumy. Po taką pożyczkę możemy udać się do rodziny czy znajomych, ale jeśli nie chcemy lub nie możemy skorzystać z takiej opcji, czekają na nas banki i firmy pożyczkowe.

Wtedy, gdy potrzebujemy pożyczki od ręki, najlepsza będzie ta oferowana przez internet. Możemy otrzymać ją nawet w kilkanaście minut, bez potrzeby wychodzenia z domu. Po taką pożyczkę możemy udać się do naszego banku, logując się na swój serwis transakcyjny. Możemy też skorzystać z ofert pozabankowych.

Szybka pożyczka – w banku czy pozabankowo?

Zasadniczo wtedy, gdy liczy się czas, to pożyczki pozabankowe są bardziej atrakcyjną propozycją, ale także banki są w stanie zaoferować nam atrakcyjne oferty, niemniej jednak nie każdy będzie mógł z nich skorzystać od ręki. Bankowe pożyczki on-line są kierowane do stałych klientów – wtedy bank na podstawie wpływów i wydatków na koncie klienta przygotowuje błyskawiczną ocenę jego zdolności kredytowej. By wziąć pożyczkę, musimy tylko wybrać sumę i okres spłaty, a pieniądze niedługo potem będą na koncie.

Z kolei firmy pożyczkowe mają szerzej dostępną ofertę i może skorzystać z nich więcej osób niż z pożyczek bankowych. Plusem są też uproszczone wymogi, które powodują, że na pożyczkę pozabankową może zdecydować się więcej osób. W celu wzięcia takiej pożyczki musimy na początku wybrać dobrą firmę pożyczkową – w Aasa Polska oferujemy klientom do 10 000 złotych – potem musimy wypisać wniosek on-line.

Główne wymogi dotyczące szybkich pożyczek pozabankowych to posiadani ważnego dowodu osobistego, stały adres zamieszkania w Polsce oraz brak zadłużeń odnotowanych w bazach dłużników. Ponadto wiele firm wymaga stałych zarobków, ale nie musimy przekazywać żadnych zaświadczeń – wypisujemy tylko odpowiednie oświadczenie.

Jak szybko pieniądze będą u nas?

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku pożyczek bankowych on-line środki przekazywane są od razu – nie musimy przechodzić żądnych dodatkowych weryfikacji, ponieważ jesteśmy klientem banku. Jednak warto wskazać, że wnioski on-line rozpatrywane są tylko w wyznaczonych godzinach, dlatego pieniędzy możemy nie dostać późno w nocy czy w weekendy i święta. Ten warunek dotyczy też firm pożyczkowych – na ich stronach znajdziemy informacje o godzinach rozpatrywania pożyczek.

W przypadku firm pożyczkowych warto też wskazać, że oczekiwanie na środki może wydłużyć się ze względu na weryfikację oraz same przelewy – gdy są międzybankowe, wtedy księgowane są zwykle na następny dzień. Dlatego najszybciej dostaniemy pożyczkę wtedy, gdy mamy konto bankowe w tym samym banku, w którym pożyczkodawca.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.