Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Wspólne konto bankowe – dla kogo jest?

Wspólne konto bankowe – dla kogo jest?

Konta dla małżeństw cieszą się dużym zaufaniem. Wynika to z faktu, że dają one wiele korzyści.

Wspólne prowadzenie rachunku to nie tylko stały wgląd w nasz domowy budżet, ale także możliwość prowadzenia darmowego rachunku i otrzymywania różnych bonusów za wykonywanie konkretnych transakcji, które są nieodzownym elementem prowadzenia domowych finansów.

Konta dla małżeństw znaleźć możemy w ofercie wielu banków. Możliwość prowadzenia rachunku razem ze swoim współmałżonkiem ma wiele zalet. Nie chodzi tutaj o to, że mamy stałą kontrolę nad tym, co robi z pieniędzmi nasz partner. Głównym pozytywnym elementem takiego rozwiązania jest możliwość korzystania z wielu atrakcyjnych opcji, które nie są dostępne, jeżeli prowadzimy rachunki oddzielnie.

Co zyskujemy otwierając konto małżeńskie?

Decydując się na otwarcie rachunku małżeńskiego możemy rzeczywiście bardzo wiele zyskać. Konta te są bowiem odpowiednio dopasowane do potrzeb domowego budżetu i uwzględniają wiele ciekawych opcji. Warto tutaj wspomnieć, że gromadząc wspólne pieniądze na takim koncie, kiedy oboje małżonków pracuje, daje możliwość zyskania zupełnie darmowego konta bez żadnych opłat.

Banki bowiem „nagradzają” klientów w ten sposób za większe kwoty wpływające na konto. Oprócz tego banki oferują takim małżeństwom dwie karty debetowe do konta bez żadnych opłat oraz możliwość wykonywania darmowych przelewów oraz wypłat z bankomatów na terenie całego kraju zupełnie za darmo. Dodatkowym elementem takich kont są oczywiście bonusy.

W zależności od banku będą się one znacząco różnić między sobą, dlatego też pewnym jest, że każde małżeństwo znajdzie w tej kwestii wariant odpowiedni dla nich. Można korzystać chociażby z atrakcyjnych zniżek na zakup paliwa na wybranych stacjach benzynowych czy też zniżek w kinach, wybranych restauracjach czy sklepach. Wiele kont daje także możliwość oszczędzania na rachunkach.

Banki bowiem zwracają określone kwoty za dokonywanie płatności za prąd, gaz, ogrzewanie, telefon itp. za pośrednictwem konta internetowego. Jeżeli małżeństwo zdecyduje się na wyrobienie karty kredytowej, to również można liczyć na zwroty od każdej dokonanej płatności przy jej użyciu. Okazuje się więc, że konta dla małżeństw dają wiele możliwości i oferują wiele ciekawych opcji, dzięki którym możemy zaoszczędzić na prowadzeniu domowego budżetu.

Wybór korzystnej oferty

Wybór odpowiedniej oferty konta dla naszego małżeństwa nie jest zbyt skomplikowany. Trzeba tylko wiedzieć, czego dokładnie oczekujemy od takiego konta i na jakich opcjach dodatkowych najbardziej nam zależy.

Możemy skorzystać z rankingów takich kont dostępnych na stronach internetowych, gdzie dokładnie możemy zapoznać się z wszystkimi najciekawszymi ofertami i porównać korzyści, jakie daje nam konkretne konto bankowe. Dzięki temu szybko znajdziemy kilka najlepszych dla nas ofert.

Chcąc dowiedzieć się jeszcze więcej o wybranych kontach bankowych, warto przejść się do placówki banku, gdzie uzyskamy bardziej szczegółowe informacje i być może natrafimy na jakąś nową, atrakcyjną promocję związaną z kontami dla małżeństw.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.