W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Wspólne konto bankowe – dla kogo jest?

Wspólne konto bankowe – dla kogo jest?

Konta dla małżeństw cieszą się dużym zaufaniem. Wynika to z faktu, że dają one wiele korzyści.

Wspólne prowadzenie rachunku to nie tylko stały wgląd w nasz domowy budżet, ale także możliwość prowadzenia darmowego rachunku i otrzymywania różnych bonusów za wykonywanie konkretnych transakcji, które są nieodzownym elementem prowadzenia domowych finansów.

Konta dla małżeństw znaleźć możemy w ofercie wielu banków. Możliwość prowadzenia rachunku razem ze swoim współmałżonkiem ma wiele zalet. Nie chodzi tutaj o to, że mamy stałą kontrolę nad tym, co robi z pieniędzmi nasz partner. Głównym pozytywnym elementem takiego rozwiązania jest możliwość korzystania z wielu atrakcyjnych opcji, które nie są dostępne, jeżeli prowadzimy rachunki oddzielnie.

Co zyskujemy otwierając konto małżeńskie?

Decydując się na otwarcie rachunku małżeńskiego możemy rzeczywiście bardzo wiele zyskać. Konta te są bowiem odpowiednio dopasowane do potrzeb domowego budżetu i uwzględniają wiele ciekawych opcji. Warto tutaj wspomnieć, że gromadząc wspólne pieniądze na takim koncie, kiedy oboje małżonków pracuje, daje możliwość zyskania zupełnie darmowego konta bez żadnych opłat.

Banki bowiem „nagradzają” klientów w ten sposób za większe kwoty wpływające na konto. Oprócz tego banki oferują takim małżeństwom dwie karty debetowe do konta bez żadnych opłat oraz możliwość wykonywania darmowych przelewów oraz wypłat z bankomatów na terenie całego kraju zupełnie za darmo. Dodatkowym elementem takich kont są oczywiście bonusy. wiosenna-pozyczka

W zależności od banku będą się one znacząco różnić między sobą, dlatego też pewnym jest, że każde małżeństwo znajdzie w tej kwestii wariant odpowiedni dla nich. Można korzystać chociażby z atrakcyjnych zniżek na zakup paliwa na wybranych stacjach benzynowych czy też zniżek w kinach, wybranych restauracjach czy sklepach. Wiele kont daje także możliwość oszczędzania na rachunkach.

Banki bowiem zwracają określone kwoty za dokonywanie płatności za prąd, gaz, ogrzewanie, telefon itp. za pośrednictwem konta internetowego. Jeżeli małżeństwo zdecyduje się na wyrobienie karty kredytowej, to również można liczyć na zwroty od każdej dokonanej płatności przy jej użyciu. Okazuje się więc, że konta dla małżeństw dają wiele możliwości i oferują wiele ciekawych opcji, dzięki którym możemy zaoszczędzić na prowadzeniu domowego budżetu.

Wybór korzystnej oferty

Wybór odpowiedniej oferty konta dla naszego małżeństwa nie jest zbyt skomplikowany. Trzeba tylko wiedzieć, czego dokładnie oczekujemy od takiego konta i na jakich opcjach dodatkowych najbardziej nam zależy.

Możemy skorzystać z rankingów takich kont dostępnych na stronach internetowych, gdzie dokładnie możemy zapoznać się z wszystkimi najciekawszymi ofertami i porównać korzyści, jakie daje nam konkretne konto bankowe. Dzięki temu szybko znajdziemy kilka najlepszych dla nas ofert.

Chcąc dowiedzieć się jeszcze więcej o wybranych kontach bankowych, warto przejść się do placówki banku, gdzie uzyskamy bardziej szczegółowe informacje i być może natrafimy na jakąś nową, atrakcyjną promocję związaną z kontami dla małżeństw.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.