Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Wyjeżdżasz na narty? Kup ubezpieczenie!

Wyjeżdżasz na narty? Kup ubezpieczenie!

Uwielbisz jazdę na nartach? A może dopiero zamierzasz zacząć naukę jazdy na nartach albo na snowboardzie? Gdy planujesz swój wyjazd za granicę, na przykład do Francji, Szwajcarii czy chociażby Czech lub Słowacji, pamiętaj o tym, że warto wykupić wtedy dodatkowe ubezpieczenie turystyczne.

Jazda na nartach i na snowboardzie zalicza się do jednych z bardziej niebezpiecznych dyscyplin sportowych. Oczywiście, możemy jeździć wolno i bezpiecznie, ale wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do wypadku. Ponadto nie odpowiadamy za innych użytkowników szlaków narciarskich.

Leczenie kontuzji powstałych wskutek jazdy na nartach może być bardzo kosztowne, zwłaszcza wtedy, gdy wyjechaliśmy do odległego kraju, gdzie ceny usług ogólnie są wysokie. Nie musimy jednak pokrywać rachunku z własnej kieszeni – możemy się przed tym zabezpieczyć, kupując polisę turystyczną dla narciarzy.

Ubezpieczenie narciarskie jest w stanie zapewnić nam:

• pokrycie i zwrot kosztów leczenia

• pomoc w ramach Assistance jesienna-pozyczka

koszty poszukiwania i ratownictwa górskiego

• ubezpieczenie NNW – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC

Do czego dokładnie odnosi się powyższy zakres ochrony? Zapraszamy do sprawdzenia razem z nami!

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Polisy turystyczne przede wszystkim pozwalają nam na pokrycie kosztów leczenia, na które możemy narazić się podczas przebywania w innym kraju.

Złamania, zwichnięcia, stłuczenia, ale i poważniejsze choroby i wypadki – to wszystko generuje bardzo dużo kosztów. Ubezpieczyciel jest wtedy w stanie pokryć koszt leczenia nas w szpitalu lub w ośrodkach zdrowia w innym kraju, ale może również zapewnić nam zwrot kosztów powrotu do Polski, aby leczenie podjąć już u nas. jesienna-pozyczka

Assistance

To bardzo pomocny dodatek każdej polisy narciarskiej. Ubezpieczyciele oferują nam wtedy między innymi: pomoc infolinii w razie problemów, pomoc prawnika, wsparcie tłumacza, organizację powrotu innych uczestników z podróży, gdy będzie to konieczne.

Koszty poszukiwania i ratownictwa górskiego

W Polsce turyści nie są obciążani kosztami akcji ratowniczych i poszukiwawczych. Sprawa prezentuje się jednak inaczej w innych krajach. Samo wezwanie helikoptera ratowniczego może kosztować w przeliczeniu kilkaset złotych, a cała akcja kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Dzięki takiemu ubezpieczeniu możemy otrzymać pieniądze za leczenie, doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu, a w przypadku poniesionej śmierci mogą otrzymać je bliscy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zapewnia nam wsparcie wtedy, gdy doprowadzimy do zderzenia z innym narciarzem lub też do innych strat. Wówczas nie musimy płacić za ich naprawę z własnej kieszeni, ponieważ opłaty poniesie ubezpieczyciel.

Z ofertami ubezpieczeń dla narciarzy oraz innymi polisami turystycznymi możemy zapoznać się już teraz przez internet. Polisę możemy wykupić bezpośrednio w placówce ubezpieczyciela, ale najlepiej udać się do agenta ubezpieczeniowego, który porówna dla nas różne oferty. Co więcej, polisę możemy kupić też on-line.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.