Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Zarabiaj na korzystaniu z kart płatniczych

Zarabiaj na korzystaniu z kart płatniczych

Posiadanie kart płatniczych pozwala na uzyskanie wielu korzyści finansowych. Największe korzyści mogą przynieść karty kredytowe. Jednak korzystanie z kart debetowych również pozwala na uzyskanie dostępu do różnego rodzaju rabatów.

Banki bardzo często oferują rabaty dla posiadaczy kart kredytowych. Jest to jeden ze sposobów na zwiększenie zainteresowania użytkowaniem karty kredytowej oferowanej w danym banku. Rabaty na konkretne produkty czy usługi pozwalają na zmniejszenie cen za zakupy w sklepach. Taki rabaty mogą wynosić nawet do kilkunastu procent. Przy wyborze kart kredytowych warto zawsze sprawdzić czy oferowane są do niej dodatkowe rabaty.

Programy lojalnościowe

Realizowanie programów lojalnościowych to popularne rozwiązanie nie tylko w bankach, ale również wielu firmach z innych branż. Wiele kart kredytowych jest również połączonych z programami lojalnościowymi. Dotyczy to firm z różnych branż. Jeśli z usług firm z określonej branży korzysta się bardzo często wówczas program lojalnościowy może być bardzo korzystny.

Programy lojalnościowe pozwalają na zbieranie punktów, które następnie mogą być wymianie zarówno na rabaty jak też na pieniądze. Warto sprawdzać z jakich programów lojalnościowych można korzystać przy wybraniu karty kredytowej w danym banku. Programy lojalnościowe mogą być połączone z firmami z różnych branż co pozwala na dopasowanie usług takich firm do zachowań zakupowych.

Moneyback

Jednym z najbardziej korzystnych rozwiązań oferowanych przez karty kredytowe jest moneyback. Pozwala on na uzyskanie zwrotu części kwoty przy zakupach. Poszczególne karty kredytowe mają różne warunki, na których można korzystać z moneyback. Dotyczy to między innymi maksymalnych kwot miesięcznych, które mogą podlegać zwrotowi.

Takie kwoty mogą być ustalone w formie sumy pieniędzy, które maksymalnie mogą podlegać zwrotowi jak też procentu wydatków zrealizowanych przy użyciu karty kredytowej. Jednocześnie warto sprawdzić jakich usług dotyczy moneyback. Przy wielu kartach kredytowych moneyback dotyczy zwrotu wydatków w określonych punktach sprzedaży czy branżach.

Cashback

Posiadacze kart płatniczych w postaci kart do konta osobistego mogą korzystać z usługi cachback. Taka usługa pozwala na wypłacanie środków finansowych przy zakupach w punktach sprzedaży, które posiadają odpowiednie terminale. Jednocześnie cashback pozwala bardzo często dodatkowo korzystać z programu premiowego, który pozwala po zakupie produktów uzyskać zwrot części zapłaconej sumy pieniędzy.

Cashback może dotyczyć zwrotu zapłaconych kwot przy wszelkiego rodzaju transakcjach realizowanych przy użyciu karty płatniczej co ustalane jest w formie procentu łącznej sumy wydatków przy użyciu karty.

Taka usługa może być również ograniczona jedynie do określonych rodzajów zakupów co dotyczyć może wyselekcjonowanych przez dany bank branż czy też punktów sprzedaży. Jeśli chce się korzystać z programów premiowych w ramach cashback warto dokładnie sprawdzić warunki, na których funkcjonuje program premiowy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.