Opłata mocowa – co to jest, ile wynosi?

Opłata mocowa – co to jest, ile wynosi?

Energia to jeden z najważniejszych produktów współczesnych czasów. Praktycznie cały teren naszego kraju objęty jest możliwością dostawy energii elektrycznej, co reguluje wiele dokumentów legislacyjnych. Czynnikiem, który umożliwia dostarczanie prądu jest opłata mocowa. Od kiedy należy ją płacić, ile wynosi w 2020 roku, jakie są obowiązki gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz jak do opłaty mocowej ma się fotowoltaika? Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć

Opłata mocowa jest doliczana do energii elektrycznej, stąd nie każdy zdaje sobie sprawę o jej istnieniu. Tak naprawdę jednak każde gospodarstwo domowe i przedsiębiorstwo ma obowiązek uiszczenia takowej opłaty. Oczywiście, jej wysokość jest różna i można w wielu przypadkach znacznie ją obniżyć, a nawet zupełnie jej uniknąć.

Opłata mocowa – najważniejsze informacje

Opłata mocowa za prąd została ustanowiona, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne obywateli i całego kraju. Jak określa ją definicja, to opłata „za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu”. Jej wysokość zawsze określa Urząd Regulacji Energetycznej, który ma obowiązek do 31 grudnia określić stawkę opłaty mocowej na następny rok. Na początku zapowiadano, że w życie opłata mocowa wejdzie w 2020 roku, jednak pierwsza stawka została ogłoszona z ostatnim dniem 2020 roku.

Od kiedy obowiązuje ten podatek od prądu? Sejm decyzję o jego wprowadzeniu podjął w 2017 roku, jednak dopiero w 2021 roku zostanie on doliczony do każdej faktury. Dokładne założenia tej opłaty to:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
  • Finansowanie dostaw rezerw energii przez elektrownie węglowe w Polsce

Opłata mocowa – od kiedy obowiązuje i ile wynosi?

Opłata zostanie doliczona do faktury za prąd, a w przypadku liczników przedpłatowych użytkownicy będą widzieć, ile opłaty mocowej zawarte jest w ich doładowaniu licznika.

Jeżeli chodzi o wysokość stawek, to są one różne. Wysokość podanej kwoty przez Urząd Regulacji Energetycznej dla gospodarstw domowych to od 1,87 złotych do 10,46 złotych. W przypadku firm opłata zależna jest od podstawy zużycia energii w wybranych godzinach. Średni koszt opłaty mocowej dla przedsiębiorstw to jednak 76,20 zł za zużycie 1 Mhw prądu.

Opłata mocowa dla gospodarstw domowych

Opłata mocowa różni się w zależności od sposobu rozliczania i tego, kogo ona dotyczy. Ustawodawca przyjął w dokumencie legislacyjnym opłatę mocową z wyróżnieniem na dwa podmioty: ustawa mocowa dla gospodarstw domowych i opłata mocowa dla przedsiębiorstw.

Wysokość opłaty mocowej dla gospodarstw domowych zależy od kilku kwestii:

Według wytycznych URE najmniejsza stawka, czyli 1,87 złotych miesięcznie będzie adresowana do gospodarstw, których roczne zużycie prądu nie przekracza 500 kWh. Jeżeli mieści się w pułapie 500 – 1200 kWh to koszt będzie wynosił 4,48 złotych. 7,47 złotych za miesiąc zapłacą gospodarstwa, które rocznie zużywają od 1200 do 2800 kWh prądu. Największa opłata (wspomniane wyżej 10,46 złotych) odnosi się do gospodarstw, które rocznie pobierają ponad 2800 kWh energii elektrycznej.

Poza tym ustawodawca wziął pod uwagę szereg innych zmiennych, takich jak liczba osób mieszkających w gospodarstwie, wysokość dochodów, średnie zużycie na danym obszarze. Dodajmy, że wspomniane opłaty będą uiszczane raz w miesiącu.

Opłata mocowa dla przedsiębiorstw

Opłata mocowa dla firm obliczana jest na trochę innej podstawie. Ustawodawca wziął pod uwagę zużycie prądu w godzinach szczytu, czyli między 7:00 i 22:00. Stawkę ogłosił Urząd Regulacji Energetyki. Jej kwota to aktualnie 0,0762 zł za zużyty kilowat prądu, czyli wspomniane przez nas wyżej 76,20 złotych za 1Mhw zużycia.

Czy to dużo? Najpewniej opłata uderzy w te zakłady, które wymagają sporego zużycia prądu. Z wyliczeń wynika, że niektóre firmy będą musiały zapłacić za prąd nawet pół miliona złotych miesięcznie więcej.

Firmy mogą jednak spróbować obniżyć opłatę. Jeżeli zainwestują w odnawialne źródła energii, to automatycznie stawka opłaty mocowej obniży się. Rząd chce w ten sposób zachęcić przedsiębiorstwa do szukania alternatywnych źródeł energii elektrycznej, a nie tradycyjnych dostaw prądu. Warto zaznaczyć, że opłatą mocową dla przedsiębiorstw będą objęte wyłącznie dni robocze, jednak i tak znacznie wpłynie to na rachunki za prąd i koszt prowadzenia działalności.

Opłata mocowa a fotowoltaika 

Jak już wspominaliśmy, sposobem na uniknięcie lub znaczne obniżenie opłaty mocowej będą alternatywne, odnawialne źródła energii. W praktyce może być to elektrownia wodna, wiatrowa, ale gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa najczęściej inwestują w fotowoltaikę. Jak dzięki niej zaoszczędzić?

Otóż ustawodawca przewidział znaczne ulgi dla korzystających z OZE. Jeżeli wyprodukowany przez nas prąd (z paneli fotowoltaicznych) spełnia nasze całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną, to jesteśmy zwolnieni z wnoszenia opłaty mocowej.

Nadwyżki energii mogą być za to sprzedawane lub stanowią rezerwę bazową, uruchamianą w sytuacji, gdy panele nie są w stanie stworzyć kolejnych kilowatogodzin energii. Nawet jeżeli panele nie pokrywają całego zużycia prądu, to i tak możemy liczyć na znaczną obniżkę opłaty mocowej.

Każdy podmiot objęty opłatą mocową może zainwestować w OZE i złożyć wniosek o obniżenie nowego świadczenia od prądu. W ten sposób oszczędności liczone są niekiedy w tysiącach złotych, a inwestycja w panele fotowoltaiczne ekspresowo się zwraca (a biorąc pod uwagę, że inwestycja w OZE jest często dofinansowywana, zasadność decyzji o takiej instalacji jest bardzo wysoka).

Opłata mocowa będzie miała spory wpływ na nasze rachunki za prąd. Cena energii elektrycznej będzie wyższa – to fakt. Są jednak sposoby na to, żeby obniżyć te opłaty, a nawet zupełnie ich uniknąć. Naprawdę warto z nich korzystać!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.